Urząd Miasta w Rybniku informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika obejmujące obszary MPZP 56 i 54-13.