Pobierz Plik: Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

(ogloszenieum2.pdf)