Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom odbedzie się w dniu
13.03.2020. o godz. 18 00 w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.
W wyniku nasilenia się aktywności koronowirusa zebranie zostaje ODWOŁANE
O nowym terminie zebrania poinformujemy.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika obszary MPZP 54-12 oraz MPZP 54-14.