Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
- obszary MPZP 54-3 (dot. ul. Zamenhofa).NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W MIEŚCIE RYBNIK


UWAGA - zmiana terminu zebrania
Zebranie Rady Dzielnicy Niewiadom 
odbedzie się w dniu 20.09.2019. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku ul. Sportowa 88.