Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do odwołania zajęcia i imprezy zostają zawieszone.