Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego plau zagospodarowania miasta Rybnika dla obszaru MPZP 38.
Zebranie Rady Dzielnicy odbędzie się w dniu 14.06.2019. o godz. 18 00
w świetlicy na boisku KS "Polonia" Niewiadom ul. Sportowa 88.