Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika obejmujące obszary  MPZP 54-12 (ul. Frontowa, Zygmunta Starego, Janasa, Zagłoby i inne), MPZP 54-13, MPZP 54-14, MPZP 54-15. Zobacz obwieszczenie
Informacja o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu obejmujący obszar Miasta Rybnika MPZP 29-2.