Wyniki działań Policji - służb ponadnormatywnych w dzielnicy Niewiadom za miesiąc czerwiec 2021.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar MPZP 31.