Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki działań Policji - służb ponadnormatywnych za miesiąc sierpień 2021.